Skip to content

Varnost
na vaših poteh.

Asset 4

Zaščita pred padajočim kamenjem in plazovi

Asset 10

Zahtevna višinska dela

Asset 7

Hitre intervencije v primeru naravnih nesreč

O podjetju

Osnovna dejavnost Feniks Plus je zaščita brežin pred padajočim kamenjem, snežnimi plazovi in erozijo, sanacija degradiranih površin ter zagotavljanje njihove stabilnosti. S tem na okolju prijazen način zagotavljamo varnost ljudi in njihovega premoženja. Na tem področju delamo že več kot dvajset let, ukvarjamo pa se tudi z ostalimi zahtevnimi višinskimi deli in zahtevnim žaganjem drevja v alpinističnem pristopu.

Zanimivejši projekti